Oíche Shamhna 2022

Deireadh Fómhair 2022

Is Féidir Linn

Aibreán 2022

Is acmhainn dhigiteach úrnua í Is Féidir Linn, dírithe ar dhuine ar bith ar mhaith leo níos mó Gaeilge a úsáid sa bhaile. Féach trí an nasc thíos le teacht ar na frásaí, na hamhráin agus na rannta – bainteach le gach gné de shaol an teaghlaigh – agus saol trí Ghaeilge a bheidh romhat!

Is Féidir Linn is a brand new digital resource aimed at anyone who wishes to use more Irish in the home. Browse the link below to see the phrases, songs and rhymes relating to all aspects of family life that you can incorporate into your daily routine! 

Is Féidir Linn

An Ghaeilge sa Bhaile

Márta 2022

In school, your child is learning Irish as part of the Primary Language Curriculum/Curaclam Teanga na Bunscoile. The four tip sheets below have been developed to help parents support their children as they learn Irish. Each tip sheet describes a range of activities which parents can do with children at home ‘as Gaeilge’. These materials are designed to be fun and engaging for both parents and children.

 1. An Ghaeilge Mórthimpeall Orm / Irish All Around Me
 2. Mol an Óige agus Tiocfaidh Sí! / Praise, Praise, Praise!
 3. Ag Labhairt is ag Léamh as Gaeilge / Speaking and Reading in Irish
 4. Spreagadh agus Spraoi sa Bhaile / Fun at Home

An Bosca Leabharlainne

Feabhra 2022

Fuaireamar 25 leabhar Gaeilge den chéad scoth arna roghnú go speisialta ag Áine Ní Ghlinn, Laureate na nÓg.  Beidh an tionscadal seo lárnach san aidhm atá againne leanaí a spreagadh leabhair Ghaeilge a léamh ar mhaithe le pléisiúr.  Tá súil againn go mbainfidh na leanaí sásamh as ár mBosca!

Our school has been chosen to receive An Bosca Leabharlainne, a box of original Irish language books specially chosen by Lau reate na nÓgÁine Ní Ghlinn. An Bosca Leabharlainne is supported by Foras na Gaeilge and the Arts Council of Ireland.  The aim of the project is for the children to enjoy reading as Gaeilge for pleasure.  It was a great delight to receive these wonderful books this morning which we hope the children will really enjoy.

Give Leabhar Gaeilge

The following are some recommended reads by Laureate na nÓg, Áine Ní Ghlinn:

1. Cá bhfuil Teidí? by Tadhg Mac Dhonnagáin, illustrated by Steve Simpson.

2. Cloisim Rud Éigin! by Tadhg Mac Dhonnagáin, illustrated by Steve Simpson.

3. Rita agus an Lampa Draíochta, by Máire Zepf, illustrated by Mr Ando.

4. Geansaí Otto, by Sadhbh Devlin, illustrated by Róisín Hahessy.

5. Scúnc agus Smúirín, by Muireann Ní Chíobháin, illustrated by Paddy Donnelly.

6. MÍP, by Máire Zepf, illustrated by Paddy Donnelly.

7. Muireann agus an Teach Solais, by Malachy Doyle, translated by Máire Zepf, illustrated by Andrew Whitson.

8. Mór agus Muilc, by Kim Sharkey, words by John Óg Hiúdaí Neidí Ó Colla, illustrated by Kim Sharkey.

9. Lúba, by Alan Titley, illustrated by John White.

10. Ar Strae, by Patricia Forde, illustrated by John White.

11. An Eala Órga, by Gabriel Rosenstock, illustrated by Brian Fitzgerald.

Ag Súgradh as Gaeilge

Eanáir 2022

Bhí na páistí i Rang a Sé ag glacadh páirt i ndrámaí beaga bunaithe ar an téama “Sa Siopa” le déanaí.  Bhain na páistí an-taitneamh agus an-tairbhe as na drámaí.

Gaeilge Abú!

Márta 2020

Bhí tionól againn le déanaí.  Bhí go leor frásaí, rannta, amhráin agus dánta le cloistéail timpeall na scoile agus bhain na páistí an-sult astu.

Abair Amhrán

Feabhra 2020

Tháinig an t-amhránaí as Carna, Caitríona Ní Cheannabháin ar cuairt le déanaí.  Chan sí amhráin linn.  D’fhoghlaim na páistí go leor uaithi.  Míle Buíochas Caitríona. Féach ar an bhfíseán gearr thíos chun léargas a fháil maidir leis an lá agus maidir leis an taithí a bhí ag na páistí.

Seirbhís Charúl

Eanáir 2020

Bhí Seirbhís Charúl againn sa scoil  roimh an Nollaig.  Bhí gach duine an-ghnóthach ag cleachtadh don ócáid speisialta seo.  Taispeántas den scoth a bhí ann.  Chan siad go haoibhinn.  Éist leis an seinnteoir thíos.

Trí Thine!

Nollaig 2019

Suigh síos chun cluas a thabhairt do na scéalta iontacha seo.

Gaeilge Bhlasta!

Deireadh Fómhair 2019

Tugann Tionól Scoile bundeis leis an nGaeilge a úsáid i measc pobal na scoile lasmuigh den seomra ranga.  Is iontach mar a thacaíonn an drámaíocht, rannta, amhráin agus dánta le múineadh labhairt na Gaeilge.  Sna seomraí ranga leagtar béim an-tábhachtach ar an teanga ó bhéal a fhorbairt, ag úsáid cluichí, amhránaíocht, filíocht, scéalaíocht agus drámaíocht.  Is féidir breathnú ar na físeáin thíos.

Céilí sa Halla

Márta 2019

Na páistí from Junior Infants to Rang a Sé celebrated Seachtain na Gaeilge in style with a Céilí Mór sa Halla.  Ionsaí na hInse, Ballaí Luimní and Shoe the Donkey were danced with great excitement.  Lots of spórt agus spraoi was had by all the buachaillí agus cailíní.  Míle Buíochas le Mrs Meeneghan for coordinating.  Beannachtaí na Féile Pádraig oraibh go léir.  Bain Triail Aisti!

An-Scléip ag an Tionól

Bhí Tionól beo beathaíoch sainiúil againn Dé hAoine le dánta, rannta, amhráin agus drámaí.  Chualamar na páistí ag baint úsáid as go leor Frásaí na Seachtaine agus nathanna cainte.  Bhain an lucht féachana ard-taitneamh as an tionól bríomhar ó thús deireadh!

We had a lively assembly on Friday full of poems, rhymes, songs and dramas.  We heard the children using lots of their Frásaí na Seachtainne and useful phrases.  Gaeilge Bheo! Tír gan teanga, tír gan anam!  Bliain na Gaeilge 2018.

Tionól

Bhí Tionól bríomhar againn inniú le dánta, rannta, amhráin agus drámaí.  Chualamar na páistí ag baint úsáid as go leor Frásaí na Seachtaine agus nathanna cainte.

We had a lively assembly today full of poems, rhymes, songs and dramas.  We heard the children using lots of their Frásaí na Seachtaine and useful phrases.  Gaeilge Bheo! Bliain na Gaeilge 2018.

Teanga Ó Bhéal

Márta 2018

Each week a Frása na Seachtaine is chosen, taught, developed and used.  Try using these phrases which we have focused on for Term One and Term Two around the house.

 1. Dia duit –   Dia’s Muire duit
 2. Conas atá tú? Tá mé go breá buíochas le Dia; Tá mé ar mhuin na muice; Tá mé ceart go leor.
 3. Cá bhfuil tú ag dul? Tá mé ag dul go dti an bosca bruscair / an dochtúir / an oifig.
 4. Gabh mo leithscéal a mhúinteoir, caithfidh mé dul go dti an leithreas / an fiaclóir / an halla.
 5. Tús maith, leath na hoibre.
 6. Gabh mo leithscéal a mhúinteoir, tá mo pheann imithe ar strae.
 7. Cé leis é? Is liomsa é.
 8. Gabh mo leithscéal a mhúinteoir, an mbeidh corpoideachas againn inniú?
 9. Ní hé lá na báistí lá na bpáistí
 10. An bhfuil tú réidh? Tá mé réidh; Níl mé réidh; Tá mé beagnach réidh.
 11. An dtuigeann tú? Tuigim / Ní thuigim.
 12. Gabh mo leithscéal a mhúinteoir, an bhfuil cead agam (na bibs / an liathróid srl.) a fháil?
 13. Níl aon tinteán mar do thinteán féin.
 14. Gabh mo leithscéal a mhúinteoir, tá fadhb agam.
 15. Nollaig shona duit!  Gurab amhlaidh duit!
 16. An ndearna tú d’obair bhaile aréir? Rinne / Ní dhearna
 17. An bhfaca tú Mrs Mulhern ar maidin? Chonaic / Ní fhaca
 18. Ní bhíonn deatach ann gan tine.
 19. Gabh mo leithscéal a mhúinteoir, tá brón orm cur isteach ort.
 20. Cad atá cearr leat?
 21. Aithníonn ciaróg ciaróg eile.
 22. Cén sórt aimsire atá ann inniú? Tá sé ag cur báistí.
 23. Tabhair dom an leabhar.

Gaeilge Bheo!

Eanáir 2018

Each week a Frása na Seachtaine is chosen, taught, developed and used.  Try using these phrases which we have focused on for Term One and Term Two around the house.

 1. Dia duit –   Dia’s Muire duit
 2. Conas atá tú? Tá mé go breá buíochas le Dia; Tá mé ar mhuin na muice; Tá mé ceart go leor.
 3. Cá bhfuil tú ag dul? Tá mé ag dul go dti an bosca bruscair / an dochtúir / an oifig.
 4. Gabh mo leithscéal a mhúinteoir, caithfidh mé dul go dti an leithreas / an fiaclóir / an halla.
 5. Tús maith, leath na hoibre.
 6. Gabh mo leithscéal a mhúinteoir, tá mo pheann imithe ar strae.
 7. Cé leis é? Is liomsa é.
 8. Gabh mo leithscéal a mhúinteoir, an mbeidh corpoideachas againn inniú?
 9. Ní hé lá na báistí lá na bpáistí
 10. An bhfuil tú réidh? Tá mé réidh; Níl mé réidh; Tá mé beagnach réidh.
 11. An dtuigeann tú? Tuigim / Ní thuigim.
 12. Gabh mo leithscéal a mhúinteoir, an bhfuil cead agam (na bibs / an liathróid srl.) a fháil?
 13. Níl aon tinteán mar do thinteán féin.
 14. Gabh mo leithscéal a mhúinteoir, tá fadhb agam.
 15. Nollaig shona duit!  Gurab amhlaidh duit!
keyboard_arrow_up